Styrelsens ledamöter

Ordförande
Börje Gustafsson
070-1586526
bogus37@comhem.se

Vice ordförande
Sören Hjalmarsson
072-3243231
soren.nastabo@gmail.com

Sekreterare
Kenneth Emanuelsson
070-6099201
Kenneth.rrr@telia.com

Kassör
Anita Jakobsson Ström

Vice kassör
Gunnel Arvidsson