Föreningens möten hålls normalt i Glanshammars Bygdegård

Bygdegården 2020
Nybyggda Bygdegården 1933

Betala medlemsavgiften via e-faktura

Nu kan du få fakturan för medlemsavgiften i SPF på e-faktura.

  1. Logga in på din bank och välj e-faktura. 
  2. Sök på SPF
  3. Ange ditt personnummer. Om du anmäla din partner upprepar du sökningen och lägger in partnerns personnummer.

På bilderna här bredvid visas rutinen hos Länsförsäkringar Bank.

Anmälan måste ske senast 2020-12-31 för att få e-faktura för kommande år.

Genomförd studiecirkel - Dan Anderson

I slutet av september 2019 påbörjade vi vår studiecirkel med Dan Andersson som ämne.

Tyvärr kom vi inte så långt som vi önskade pga Coronapandemin. 

Här finns ett referat från studiecirkeln.

Nu är studiecirkeln om Värmland igång

Lite historik: Vi startade våran cirkel september 2012 och då med ämnet EU-kunskap. Under årens lopp har ämnena varierat allt efter våra intressen. Nämnas bör att vi som startade i cirkel 2012 är trofasta, några har slutat några har börjat, men kärnan med  6 deltagare består.

Nu är vi 9 personer Anette , Anitha, Birgitta, Håkan, Iris, Kerstin , Marika, Olle, Åke, som påbörjar Värmlands cirkeln som är vårat ämne för hösten och våren . 

Vi börjar i Karlskoga och Alfred Nobel som är välkänd i hela världen. Ett studie besök med guide är inbokat på Björkborn och vi passar också på att bese en av kyrkorna.

Fortsätter med, fortsättning följer…

Vid pennan Iris

Planerade resor för 2021

Klicka på rutan för respektive resa för mera information!