Föreningens möten hålls normalt i Glanshammars Bygdegård

Bygdegården 2020
Nybyggda Bygdegården 1933

Julbordsresa 2021-11-22

Nu finns vi på Facebook

Styrelsen har beslutat att starta en sluten Facebookgrupp. För att få tillgång till gruppen måste du vara medlem och bli inbjuden. Skicka ett mail till vår kassör Anita Ström, anita.strom@icloud.com, eller ring henne på tel 070-848 13 43 så får du då du är medlem tillgång till gruppen.

Genomförd studiecirkel - Dan Anderson

I slutet av september 2019 påbörjade vi vår studiecirkel med Dan Andersson som ämne.

Tyvärr kom vi inte så långt som vi önskade pga Coronapandemin. 

Här finns ett referat från studiecirkeln.

Nu är studiecirkeln om Värmland igång

Lite historik: Vi startade våran cirkel september 2012 och då med ämnet EU-kunskap. Under årens lopp har ämnena varierat allt efter våra intressen. Nämnas bör att vi som startade i cirkel 2012 är trofasta, några har slutat några har börjat, men kärnan med  6 deltagare består.

Nu är vi 9 personer Anette , Anitha, Birgitta, Håkan, Iris, Kerstin , Marika, Olle, Åke, som påbörjar Värmlands cirkeln som är vårat ämne för hösten och våren . 

Vi börjar i Karlskoga och Alfred Nobel som är välkänd i hela världen. Ett studie besök med guide är inbokat på Björkborn och vi passar också på att bese en av kyrkorna.

Fortsätter med, fortsättning följer…

Vid pennan Iris