Om föreningen

Vår förening har ca: 400 medlemmar som till stor del är mycket aktiva i vår verksamhet.

SPF Seniorerna Glanshammar, Örebrodistriktet där vi ingår, är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för pensionärer.
Vi ser som vår huvudsakliga uppgift att verka för en ökad gemenskap och att stimulera till såväl psykisk som fysisk aktivitet samt att tillvarata medlemmarnas intressen i gemensamma samhällsfrågor. Se vidare föreningens stadgar under rubriken ”Medlemskap”.

Såväl ålderspensionärer som yngre avtalspensionärer är välkomna. Den som är gift eller sambo med medlem kan utan att själv ha denna rätt beviljas medlemskap

Publicerades 2020-03-17