Funktionärer

Medlemsregiseransvarig

Anita Jakobsson Ström
0708-48 13 43
anita.strom@icloud.com

Reseledare

Vakant

Studieansvarig

Styrelsen

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Sören Hjalmarsson
0723-24 32 31
soren.nastabo@gmail.com

IT-ansvarig

Kjell Isacson
0705-21 40 90
kjell@golstavik.se

Revisor

Rolf Jansson
tiiarolf@telia.com

Revisor

Lars Lundström
lasse@ekonomitjansten.com

Valberedning Sammankallande

Bengt Johansson

Valberedning

Vakant

Gökottan

Kenneth Emmanuelsson
0706-09 92 01
Kenneth.rrr@telia.com

Gökottan

Anita Ryding

Friskvård Promenad, Boccia

Anki Wennersten
0708-13 32 25
wennerstenanki@gmail.com

Friskvård Promenad, Boccia

Anita Jakobsson Ström
0708-48 13 43
anita.strom@icloud.com

Friskvård Promenad, Boccia

Lennart Andersson
0703-87 98 00
lennart.s.andersson@telia.com

Lotterikommittté

Lotta Roslund
Berit Waldenborg

Serveringskommitté

Gudrun Johansson
Bo Johansson
Sigbritt Persson
Bengt Johansson
Eva-Jane Johansson
Ewa Eriksson
Bernt Johansson
Britt-Inger Hordberg
Kenneth Emauelsson (ersättare)
Maggan Gustafsson (ersättare)
Gun-Britt Johansson (ersättare)

Programkommitté

Styrelsen

Ledamöter Äldrerådet

Angelica Mårtensson
Berit Gunnarsson

Pressreferent

Kenneth Emmanuelsson
0706-09 92 01
Kenneth.rrr@telia.com