Funktionärer

Medlemsregiseransvarig CU

Anita Ström
0708-48 13 43
anita.strom@icloud.com

Reseledare

Ann-Charlotte Gustafsson
0702-46 53 97
lotta42@comhem.se

Studieansvarig

Styrelsen

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Sören Hjalmarsson
0723-24 32 31
soren.nastabo@gmail.com

IT-ansvarig

Kjell Isacson
0705-21 40 90
kjell@golstavik.se

Revisor

Rolf Jansson
tiiarolf@telia.com

Revisor

Lars Lundström
lasse@ekonomitjansten.com

Valberedning Sammankallande

Bengt Johansson

Valberedning

Sören Hjalmarsson
0723-24 32 31
soren.nastabo@gmail.com

Gökottan

Kenneth Emmanuelsson

Gökottan

Anita Ryding

Friskvård Promenad, Boccia

Anki Wennersten

Friskvård Promenad, Boccia

Anita Ström

Lotterikommittté

Lotta Roslund
Berit Waldenborg

Serveringskommitté

Gudrun Johansson
Bo Johansson
Sigbritt Persson
Bengt Johansson
Eva-Jane Johansson
Ewa Eriksson
Bernt Johansson
Britt-Inger Hordberg
Kenneth Emauelsson (ersättare)
Maggan Gustafsson (ersättare)
Gun-Britt Johansson (ersättare)

Programkommitté

Styrelsen

Ledamöter Äldrerådet

Angelica Mårtensson
Berit Gunnarsson

Pressreferent

Kenneth Emmanuelsson
0706-09 92 01
Kenneth.rrr@telia.com