Funktionärer

Medlemsregiseransvarig CU

Anita Ström
070-8481343
anita.strom@icloud.com

Reseledare, Studieansvarig

Ann-Charlotte Gustafsson
070-2465397
lotta42@comhem.se

Studieansvarig

Sören Hjalmarsson
072-3243231
soren.nastabo@gmail.com

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Sören Hjalmarsson
072-3243231
soren.nastabo@gmail.com

IT-ansvarig

Kjell Isacson
0705-214090
kjell@golstavik.se

Revisor

Rolf Jansson
tiiarolf@telia.com

Revisor

Lars Lundström
lasse@ekonomitjansten.com

Valberedning Sammankallande

Anki Wennersten
wennerstenanki@gmail.com

Valberedning

Bengt Johansson

Valberedning

Lars-Åke Wievegg

Friskvård Boccia

Vakant

Friskvård Gökottan

Kenneth Emmanuelsson

Friskvård Gökottan

Ankita Ryding

Friskvård Promenad

Anki Wennersten

Friskvård Promenad

Anita Ström

Lotterikommittté

Lotta Roslund
Berit Waldenborg

Serveringskommitté

Eva-Jane Johansson
(Värdinna)

Anitha Pettersson
Gudrun Johansson

Bo Johansson
Sigbritt Persson
Leif Eriksson
Sven Olsson
Bengt Johansson
Kenneth Emauelsson (ersättare)

Programkommitté

Ann-Charlotte Gustafsson
Vakant (styrelseledamot)

Ledamöter Äldrerådet

Angelica Mårtensson
Berit Gunnarsson

Pressreferent

Kenneth Emmanuelsson
070-6099201
Kenneth.rrr@telia.com