Funktionärer

Medlemsregiseransvarig CU

Anita Ström
070-8481343
anita.strom@icloud.com

Reseledare, Utbildning

Ann-Charlotte Gustafsson
070-2465397
lotta42@comhem.se

Utbildning

Sören Hjalmarsson
072-3243231
soren.nastabo@gmail.com

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Sören Hjalmarsson
072-3243231
soren.nastabo@gmail.com

IT-ansvarig

Kjell Isacson
0705-214090
kjell@golstavik.se

Revisor

Rolf Jansson
tiiarolf@telia.com

Revisor

Lars Rikard Lundström
lasse@ekonomitjansten.com

Valberedning Sammankallande

Olle Munksten
birgitta.munksten@telia.com

Valberedning

Bengt Johansson

Valberedning

Anki Wennersten

Friskvård Boccia

Vakant

Friskvård Gökottan

Vakant

Friskvård Promenad

Anki Wennersten
Lars-Olov Nerelius
Claes Nerelius
Gösta Cederhammar

Lotterikommittté

Berit Waldenborg
Sture Forsberg

Serveringskommitté

Anita Pettersson
(Värdinna)

Gudrun Johansson
Bo Johansson
Sigbritt Persson
Leif Eriksson
Sven Olsson
Eva-Jane Johansson
Bengt Johansson
Margareta Gustavsson (ersättare)
Kenneth Emauelsson (ersättare)

Programkommitté

Ann-Charlotte Gustafsson
Vakant (styrelseledamot)

Ledamöter Äldrerådet

Angelica Mårtensson
Berit Gunnarsson

Pressreferent

Börje Gustafsson
070-1586526
bogus37@comhem.se

Pressreferent, biträde

Kenneth Emanuelsson
070-6099201
Kenneth.rrr@telia.com