Funktionärer

Medlemsregiseransvarig CU

Anita Ström
070-848 13 43
anita.strom@icloud.com

Reseledare, Studieansvarig

Ann-Charlotte Gustafsson
070-246 53 97
lotta42@comhem.se

Studieansvarig

Sören Hjalmarsson
072-324 32 31
soren.nastabo@gmail.com

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Sören Hjalmarsson
072-324 32 31
soren.nastabo@gmail.com

IT-ansvarig

Kjell Isacson
070-521 40 90
kjell@golstavik.se

Revisor

Rolf Jansson
tiiarolf@telia.com

Revisor

Lars Lundström
lasse@ekonomitjansten.com

Valberedning Sammankallande

Anki Wennersten
wennerstenanki@gmail.com

Valberedning

Bengt Johansson

Valberedning

Lars-Åke Wievegg

Friskvård Boccia

Vakant

Friskvård Gökottan

Kenneth Emmanuelsson

Friskvård Gökottan

Ankita Ryding

Friskvård Promenad

Anki Wennersten

Friskvård Promenad

Anita Ström

Lotterikommittté

Lotta Roslund
Berit Waldenborg

Serveringskommitté

Anitha Pettersson
Gudrun Johansson
Bo Johansson
Sigbritt Persson
Leif Eriksson
Sven Olsson
Bengt Johansson
Eva-Jane Johansson
Kenneth Emauelsson (ersättare)

Programkommitté

Ann-Charlotte Gustafsson
Vakant (styrelseledamot)

Ledamöter Äldrerådet

Angelica Mårtensson
Berit Gunnarsson

Pressreferent

Kenneth Emmanuelsson
070-609 92 01
Kenneth.rrr@telia.com