Funktionärer

Medlemsregiseransvarig CU

Gunnel Arvidsson
070-3412778
bernt_arvidsson@hotmail.com

Medlemsregiseransvarig CU

Anita Ström Jakobsson
070-8481343
Anita.strom@icloud.com

Reseledare, Utbildning

Ann-Charlotte Gustafsson
070-2465397
lotta42@comhem.se

Utbildning

Sören Hjalmarsson
072-3243231
soren.nastabo@gmail.com

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Börje Gustafsson
070-1586526
bogus37@comhem.se

Webbredaktör

Kjell Isacson
0705-214090
kjell@golstavik.se

Revisor

Rolf Jansson
tiiarolf@telia.com

Revisor

Lars Rikard Lundström
lasse@ekonomitjansten.com

Valberedning Sammankallande

Olle Munksten
birgitta.munksten@telia.com

Valberedning

Vincent Jakobsson
vincent.jakobsson@telia.com

Valberedning

Lars Essén
essen.valsta@gmail.com

Friskvård Boccia

Anita Ryding

Friskvård Gökottan

Kenneth Emanuelsson
Anita Ryding

Friskvård Promenad

Vakant

Lotterikommittté

Harriet Björkholm
Berit Waldenborg

Serveringskommitté

Anita Pettersson
(Värdinna)

Gudrun Johansson
Bo Johansson
Sigbritt Persson
Leif Eriksson
Sven Olsson
Eva-Jane Johansson
Bengt Johansson
Margareta Gustavsson (ersättare)
Kenneth Emauelsson (ersättare)

Programkommitté

Ann-Charlotte Gustafsson
Helena Hjalmarsson

Ledamöter Äldrerådet

Angelica Mårtensson
Berit Gunnarsson

Pressreferent

Börje Gustafsson
070-1586526
bogus37@comhem.se