Program

Nu planerar vi för medlemsmöten.

Mötena är fredagar kl 14.00 i Bygdegården, Glanshammar

Fredag 2021-09-17 kl 14.00

Fredag 2021-10-08 kl 14.00

Fredag 2021-11-12 kl 14.00

Fredag 2021-12-10 kl 14.00

Lucia och julbord.