Program - Alla månadsmöten hålls i Församlingshemmet

Från och med nu är det obligatoriskt med anmälan senast onsdagen före respektive möte. Anmälan ska ske till Anita Pettersson 070-250 72 13 eller Gudrun Johansson 070-566 87 03.

Boccia 2022-08-16 kl 14.00

Boccian inställd idag!!

 
Anki 0708-133 225 och Anita S. 070-848 1343

Boccia 2022-08-23 kl 14.00

Sedvanlig plats

Måndag 2022-08-29 kl 14.00

Uppstart efter sommaren. Inger Stäring underhåller.

Tisdag 2022-08-30 - Promenad Glanshammar runt

Glanshammar runt, vanliga rundan via Kofsta.

Tisdag 2022-09-06 - Promenad Kränglan

Promenad 2022-09-13 - Promenad Karlslundsspåret

Måndag 2022-09-26 kl 14.00 - Höstfest

Måndag 2022-10-24 kl 14.00 - Inger Ivarsson och Christina Utter

Måndag 2022-11-14 kl 14.00 - Sören med musikfrågor

Måndag 2022-12-12 kl 14.00 - Julbord och Lucia

Måndag 2023-01-23 kl 14.00 - P-O och Kajsa

Måndag 2023-02-20 kl 14.00 - Årsmöte